Učešće YALS-a i naše škole u Erasmus+ projektu

U toku prethodne školske godine, udruženje YALS i naša škola bili su učesnici projekta finansiranog od strane Erasmus+ programa. U dokumentu možete pročitati ciljeve i aktivnosti ovog uspešno završenog projekta.