Jelena Miloradović-Mišić, Lukina mama

Luka se sa vašeg kampa vratio prezadovoljan, pun energije i novih iskustava. Odavno nisam bila zadovoljnija odlukom da „investiram” u svoje dete ☺Na kamp je krenuo ne baš siguran, a vratio se sa idejom da hoće u vašu školu engleskog. To je za njega veliki pomak, a za mene neizmerno zadovoljstvo.Raniji pokušaji nisu urodili plodom. Vi ste to promenili!
Kao roditelji, imamo potrebu da vam zahvalimo na brizi, angažovanju i strpljenju koje ste pokazali prema našem detetu. Zaista smo bili bezbrižni sve vreme. Mislim da je retkost, makar iz našeg iskustva, da je kamp tako dobro organizovan, strukturisan, usmeren na rezultat, a pri tom je atmosfera opuštena imotivišuća!