O školi


1993. – prva godina rada škole, druga sleva je moja ćerka Tijana koja je sada profesor u školi


Ispred prostora u kome smo radili do 2003. godine

Može li se u Srbiji napraviti škola jezika po svetskim standardima? O ovome sam razmišljala 1993. godine, nakon što sam se vratila iz inostranstva, gde sam radila u jednoj internacionalnoj školi. Želela sam školu u koju će đaci voleti da idu, školu posvećenu svakom đaku pojedinačno, školu koja radi sa najboljim nastavnim materijalima. I školu koju će više od đaka voleti jedino profesori koji u njoj rade.

Tako je, 1993. godine nastala Tom i Ema.

A 14 godina kasnije stigla je potvrda da se moj san ostvario. Tom i Ema je dobila akreditaciju i postala punopravni član Eaquals-a (Evropske asocijacije za evaluaciju i akreditaciju kvaliteta jezičkih usluga – www.eaquals.org). Prva je i za sada jedina škola u Srbiji koja je dobila ovaj status. Eaquals detaljnim inspekcijama i redovnim proverama načina rada potvrđuje da se u našoj školi nastava odvija po najvišim evropskim standardima.

Osim Eaquals-a, škola Tom i Ema je preporučena od strane Britanskog saveta kao „Exam Preparation Centre“ tj. preporučeni centar za pripremu Kembridž ispita. Svake godine više od 50 naših polaznika položi neki od ovih prestižnih ispita, kojima se stiču međunarodno priznate diplome.

Većina đaka u našu školu dolazi putem preporuke. Jedna od retkih preporuka koju nismo usvojili jeste da se proširimo na druge delove grada pošto nismo sigurni da bismo, u više škola, uspeli da održimo ovaj visok nivo kvaliteta nastave.

Ovako, na jednoj adresi, na Banovom brdu u prostoru pravljenom baš za učenje, koji godinama doterujemo i dopunjujemo novim nastavnim sredstvima prateći razvoj metodike nastave engleskog, radi škola Tom i Ema, kao specifičan 'family-run business' i garantuje svim našim polaznicima učenje jezika kao u najkvalitetnijim evropskim školama.

Vesna Stakić
osnivač škole Tom i Ema