Naš prostor

Škola engleskog jezika "Tom & Emma" se nalazi u mirnoj ulici u blizini Košutnjaka, na Banovom brdu. Radimo u kući koja je namenski uređena i opremljena savremenim nastavnim sredstvima.

Naša škola raspolaže sa 9 kvalitetno opremljenih učionica. Sve učionice imaju TV sa DVD-jem kao i laptop, a u nastavi se koristi i interaktivna bela tabla. Materijali koji se koriste u nastavi stalno se dopunjuju, u skladu sa razvojem metodike nastave engleskog jezika.

Ohrabrujemo naše polaznike da koriste biblioteku sa preko 2000 naslova. Veći deo knjiga u našoj biblioteci su 'readers' knjige prilagođene raznim nivoima znanja engleskog.

Reading Room’ je naš posebno uređen prostor koji se koristi za čitanje priča i knjiga, i za druge aktivnosti.

Našu baštu koristimo za vannastavne aktivnosti a kad je vreme lepo, ponekad i za časove. Baštu naročito rado koriste naši predavači koji drže časove konverzacije.