Kako mi to radimo

Trudimo se da u školi stvorimo atmosferu u kojoj će polaznici sa zadovoljstvom učiti engleski.

kako-mi-to-radimo

U nastavi se pridržavamo sledećih principa:

  • Trudimo se da razvijemo motivaciju polaznika, jer smatramo da je ona ključna za uspešno učenje i podstiče samostalan rad;
  • Nastava je zasnovana na komunikativnom pristupu učenju jezika, gde se posebno težište stavlja na osposobljavanje učenika  za uspešnu komunikaciju na engleskom, čemu doprinose i časovi sa kvalifikovanim predavačima kojima je engleski maternji jezik. Nastojimo da jezik komunikacije u školi, kako na časovima tako i van njih, bude isključivo engleski;
  • Imajući u vidu da se način učenja i potrebe polaznika razlikuju, svakom polazniku pojedinačno posvećujemo pažnju. Ovo je moguće jer radimo u malim grupama sa prosečno 4-6, a najviše 8 polaznika u grupi. Po potrebi  organizujemo i individualne konsultacije i pomoć učenicima u engleskom koji se radi u državnim školama, što je uključeno u školarinu;
  • Pažljivo pratimo rad i napredak svakog polaznika, i o tome izveštavamo roditelje preko ‘Report card-a’. Pre upisa se obavlja razgovor i testiranje. U toku školske godine vrši se redovna provera napredovanja polaznika, a na kraju godine se polaže završni test i dobija pisani izveštaj o radu, kao i diploma o završenom kursu;
  • Primenjujemo „politiku otvorenih vrata“ što znači da u svakom trenutku polaznici i njihovi roditelji mogu sa svojim profesorom, osobljem ili direktorom škole razgovarati o svim pitanjima vezanim za nastavu i rad škole;
  • Trudimo se da naši polaznici što više budu u dodiru sa engleskim jezikom i van časova. To činimo kroz razne vannastavne aktivnosti i letnje kampove;
  • Pažljivo nadgledamo standarde u nastavi i vođenju škole, putem internog i eksternog ocenjivanja i redovnog dobijanja povratnih informacija od učenika i roditelja.