Uslovi održavanja nastave

Upis počinje 20. avgusta svake godine.

Polaznici se mogu upisati tokom godine, jer po potrebi organizujemo dodatne časove da bi se lakše uključili.

Nastava se održava 2 puta nedeljno sa fondom časova u toku jedne školske godine, od:

  • predškolski uzrast – 72 x 45-60 min.
  • školski uzrast – 72 x 60 min.
  • srednjoškolski uzrast – 72 x 75 min.
  • odrasli i ispiti – 72 x 90 min.

Nastava se održava u prepodnevnim, popodnevnim ili večernjim časovima, prema željama i rasporedu polaznika.

Svi naši polaznici 1-2 puta mesečno imaju čas sa izvornim govornikom, koji je usklađen sa programom koji rade. Na ovim časovima je težište na autentičnoj komunikaciji i proširivanju znanja koje se stiče na času. Naši mlađi polaznici sa izvornim govornikom imaju časove ’Storytelling’-a, gde se kroz priče i slikovnice na engleskom uče komunikaciji primerenoj njihovom uzrastu.

Naši polaznici koji se pripremaju za Kembridž ispite, pored redovne nastave (2x1,5 sat nedeljno) dolaze u školu petkom da bi radili pripremne testove, koje profesori pregledaju i učenicima u individualnim konsultacijama ukazuju na greške.
Nastava se održava u prepodnevnim, popodnevnim ili večernjim časovima, prema željama i rasporedu polaznika.

U cenu kursa je uračunato:

  • dijagnostički test sa intervjuom,
  • nastava, testiranje i konsultacije po potrebi,
  • završni test (usmeni i pismeni) i sertifikat o završenom nivou,
  • vannastavne aktivnosti.


Udžbenici nisu uračunati u cenu.

Prosečan broj polaznika u grupi je između 4 i 6, a najviše ih može biti 8.