Školski uzrast

Većina naših polaznika počinje da pohađa časove u mlađem školskom uzrastu.

Sa-casa-mladji-djaci

Pre upisa se sa svim polaznicima, čak i onim najmlađim koji nisu prethodno učili engleski, obavlja razgovor i provera znanja da bismo utvrdili koja grupa polazniku najviše odgovara. Testovi su prilagođeni uzrastu učenika i omogućavaju nam da formiramo grupe koje su homogene po uzrastu i nivou znanja.

Smatramo da je motivacija ključna za uspešno učenje, pa nastojimo da deca zavole engleski od prvih koraka u učenju. Da bismo to postigli radimo u atmosferi koja je neformalna i opuštena, a nastavni materijali koje koristimo uvode decu u svet engleskog neosetno, pokazuju im da učenje moze biti zabavno ('Learning is fun') i razvijaju interesovanje za engleski jezik i kulturu. Od najmlađeg uzrasta podstičemo komunikaciju isključivo na engleskom jeziku.

Uspeh u učenju naravno podrazumeva i redovan rad kod kuće. Rad svakog učenika se pažljivo prati i o njegovom učenju i napredovanju se roditelji izveštavaju, kako u pisanoj formi preko 'Report card'-a i pisanih izveštaja o radu, tako i kroz razgovore roditelja sa profesorima na danima „otvorenih vrata“. Na kraju školske godine svaki polaznik polaže završni test koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela i dobija diplomu o završenom kursu. Ova diploma sadrži logo koji potvrđuje da je naša škola akreditovani član Eaquals-a kao i evropsku oznaku ostvarenog nivoa znanja (CEFR).