Odrasli

Sa-casa-odrsli-djaci

Kursevi engleskog za odrasle zasnovani su na komunikativnom pristupu. Posle razgovora i testiranja, polaznici se raspoređuju u grupe prema nivou znanja, potrebama i željama.

Rade se sve četiri jezičke veštine i odgovarajuća pažnja se posvećuje proširivanju vokabulara i gramatici. Težište se stavlja na razvijanje komunikativne kompetencije polaznika, posebno govornog engleskog i na aktiviranje njihovog pasivnog znanja.

Organizujemo konverzacijske kurseve za odrasle, a takođe kreiramo i kurseve prilagođene specifičnim potrebama i željama polaznika.

Takođe organizujemo i online časove engleskog.