Diplome i nivoi

Kakve diplome dobijaju naši polaznici?

Kao punopravni akreditovani član Eaquals-a (Evropske asocijacije za akreditaciju kvaliteta jezičkih usluga – www.eaquals.org) diplome koje naši polaznici dobijaju po uspešno završenom kursu i položenom ispitu imaju logo Eaquals-a, sa evropskom oznakom nivoa (CEFR) i široko su prepoznati u Evropi.

CEFR (Common European Framework of Reference) – Zajednički jezički okvir Saveta Evrope, čiji je tvorac Eaquals, definiše jezičko znanje na svim nivoima i široko je prihvaćen u Evropi i svetu. Tabele CEFR nivoa, sa minimalnim brojem sati učenja potrebnih da se dostigne određeni nivo, nalaze se (niže) u nastavku teksta.

Diplome takođe sadrže oznaka da je škola član YALS-a (Udruženja škola stranih jezika Srbije – www.yals.rs) kao i opis znanja stečenog na tom nivou (‘can-do statements’).

Da bi ostvarili svoj puni potencijal u učenju engleskog, podstičemo naše polaznike da polože jedan od jezičkih ispita Univerziteta u Kembridžu i dobiju međunarodno priznatu diplomu KET, PET, FCE, CAE ili CPE. Spisak institucija koje priznaju Kembridž diplome možete pogledati ovde.

Takođe, kao akreditovani član Eaquals-a vršimo testiranje i izdajemo sertifikate zainteresovanima o nivou znanja engleskog jezika sa evropskom oznakom nivoa (A1 – C2). Ti sertifikati takođe sadrže Eaquals logo.

Šema YALS/CEFR nivoa

Kursevi i u školi ’Tom & Emma’ za decu i polaznike koji spremaju Kembridž ispite

NAZIV KURSA EVROPSKI STANDARD CEF MINIMALAN BROJ SATI
predškolski:
pre – school
Eb 72
Ea 72
mlađi školski:
elementarypre-intermediate
A1c 72
A1b 72
A1a 72
A2c 72
stariji školski:

pre-intermediate – Flyers

intermediate – PET

A2b 72
A2a 72
B1b 72
B1a 72
ispitni:
upper-intermediate b
upper-intermediate a – FCE
advanced b
advanced a – CAE
proficiency b
proficiency a – CPE
B2b 90
B2a 108
C1b 60
C1a 108
C2b 60
C2a 124

Kursevi u školi ’Tom & Emma’ za odrasle

NAZIV KURSA EVROPSKI STANDARD CEF MINIMALAN BROJ SATI
pripremni / beginner Ea 108
početni / elementary A1 108
pocetni II/ elementary II A1+ 108
srednji I / pre – intermediate A2 108
srednji II / low intermediate A2+ 108
srednji III / intermediate B1 108
viši I / upper – intermediate B1+ 108
viši II / upper – intermediate B2 108
napredni I/ advanced B2+ 108
napredni II/ advanced C1 108