Diplome i nivoi

Kakve diplome dobijaju naši polaznici?

Kao punopravni akreditovani član Eaquals-a (Evropske asocijacije za akreditaciju kvaliteta jezičkih usluga – www.eaquals.org) diplome koje naši polaznici dobijaju po uspešno završenom kursu i položenom ispitu imaju logo Eaquals-a, što garantuje/potvrđuje da nosilac diplome stvarno poseduje znanje stranog jezika koje ta diploma podrazumeva. Diplome takođe sadrže evropsku oznaku nivoa (CEFR) i opis znanja stečenog na tom nivou (‘can-do statements’) i široko su prepoznati u Evropi.

CEFR (Common European Framework of Reference) – Zajednički jezički okvir Saveta Evrope, čiji je tvorac Eaquals, definiše jezičko znanje na svim nivoima i široko je prihvaćen u Evropi i svetu. Tabele CEFR nivoa, sa minimalnim brojem sati učenja potrebnih da se dostigne određeni nivo, nalaze se (niže) u nastavku teksta.

Da bi ostvarili svoj puni potencijal u učenju engleskog, podstičemo naše polaznike da polože jedan od jezičkih ispita Univerziteta u Kembridžu i dobiju međunarodno priznatu diplomu KET, PET, FCE, CAE ili CPE. Spisak institucija koje priznaju Kembridž diplome možete pogledati ovde.

Takođe, kao akreditovani član Eaquals-a vršimo testiranje i izdajemo sertifikate zainteresovanima o nivou znanja engleskog jezika sa evropskom oznakom nivoa (A1 – C2). Ti sertifikati takođe sadrže Eaquals logo.

Šema YALS/CEFR nivoa

Kursevi i u školi ’Tom & Emma’ za decu i polaznike koji spremaju Kembridž ispite

NAZIV KURSAEVROPSKI STANDARD CEFMINIMALAN BROJ SATI
predškolski:
pre – school
Ec27
Eb54
Ea54
mlađi školski:
elementary
pre-intermediate
A1c60
A1b72
A1a72
A2c72
stariji školski:

pre-intermediate – Flyers

intermediate – PET

A2b72
A2a72
B1b72
B1a72
ispitni:
upper-intermediate b
upper-intermediate a – FCE
advanced b
advanced a – CAE
proficiency b
proficiency a – CPE
B2b90
B2a108
C1b60
C1a108
C2b60
C2a124

Kursevi u školi ’Tom & Emma’ za odrasle

NAZIV KURSAEVROPSKI STANDARD CEFMINIMALAN BROJ SATI
pripremni / beginnerEa108
početni / elementaryA1108
pocetni II/ elementary IIA1+108
srednji I / pre – intermediateA2108
srednji II / low intermediateA2+108
srednji III / intermediateB1108
viši I / upper – intermediateB1+108
viši II / upper – intermediateB2108
napredni I/ advancedB2+108
napredni II/ advancedC1108