Nataša Jonović

Kako mi je engleski oduvek bio najzanimljiviji predmet, smatrala sam da je logično da studiram engleski jer mi na tim studijama neće biti dosadno. Na sreću, stvarno nije bilo dosadno. Ono što nisam očekivala jeste da nakon studija otkrijem da je posao nastavnika još zanimljiviji nego samo učenje jezika.

Kao nastavnik engleskog radila sam u različitim programima i sa svim uzrastima učenika. Imala sam priliku da predajem engleski u Cambridge International Examinations međunarodnim programima, a poslednjih deset godina predajem engleski u International Baccalaureate programima. Više od deset godina radim i kao trener nastavnika engleskog i održala sam veliki broj radionica širom Srbije. U Tom i Emi sam pronašla kolektiv koji podržava učenje i inovacije u nastavi, što mi prija kao nekom ko prati savremene trendove u metodici stranih jezika.

Ono što najviše volim u nastavi stranog jezika je dinamičnost i mogućnost kreativnog izražavanja. Svaki čas je drugačiji čak i kada se koristi isti nastavni materijal. Smatram da je za uspešno učenje jezika najbitnije da upoznam svakog učenika sa kojim radim i da svoj pristup prilagodim potrebama i interesovanjima tog učenika. Najveće zadovoljstvo mi je kada primetim napredak i da učenici uživaju u procesu učenja.