Azra Bošnjak

Još od malena sam pokazala veliko interesovanje za engleski jezik. Počela sam da slušam muziku na engleskom i od roditelja tražila da me upišu na časove da bih razumela o čemu se peva u pesmama. S lakoćom sam prelazila gradivo, a moja ljubav prema engleskom jeziku je bila sve veća i veća.

Po završetku jezičke gimnanije upisala sam Engleski jezik i Američke studije na Internacionalnom Balkanskom Univerzitetu u Skoplju.

Nakon diplomiranja odlučila sam da želim još više da se usavršavam za predavača, pa sam upisala CELTA kurs u Istanbulu.

Engleski sam najčešće predavala online, ali sam odlučila da želim dalje da se usavršavam i da steknem veće iskustvo u učionici. Uživam da predajem engleski kako deci, tako i odraslima, a škola Tom i Ema mi je omogućila da taj san i ostvarim.