Asja Rajnović

Asja Rajnović

Odrasla sam u Australiji i Novom Zelandu. Svoje školovanje sam završila u Australiji, tako da mi je engleski jezik jednako maternjem srpskom jeziku.

Karijeru sam započela u Evropi u internacionalnom hotelskom menadžmentu ali me je volja za učenjem i želja za prenošenjem znanja, kao i neka početna iskustva u podučavanju engleskom dece u vrtićima, navela da odlučim da promenim struku i steknem međunarodno priznatu diplomu za predavanje engleskog.

Rano sam otkrila da su želja za znanjem kao i volja za učenjem jedan od glavnih uslova za uspešno savlađivanje engleskog. Zbog toga smatram da je posao nastavnika bas taj, da pokaže lepotu znanja i usavršavanja, što je u skladu sa načinom rada i u Tom i Emi i daje mi podsticaj za dalji rad.

Volim da radim sa decom, mislim da mi taj posao leži i razumem značaj i važnost tog posla koji doprinosi pravilnom odrastanju deteta. Deci je važno napraviti okruženje koje im omogućava da uče kroz igru, grupne radove i priče koje ispoljavaju njihovu maštu.

Časove za mlade i starije studente kreiram da budu interesantni i raznovrsni. Predviđeni program dopunjavam kreativnim aktivnostima od kratkih priča, diskusija, poezije i analize filmova do prezentacija i projekata.