Naš odgovor na Covid-19

Naš odgovor na Covid-19:

  • u učionicu se ulazi sa čistim rukama i maskom,
  • posle svakog časa dezinfikuju se stolovi i pribor,
  • ne počinju više svi časovi u isto vreme (na okrugao sat). da bi se izbegla gužva u hodnicima i dvorištu,
  • stolovi u učionicama su raspoređeni tako da između svakog učenika i učenika i profesora bude preporučeni razmak.

Više o protivepidemiološkim merama možete saznati u školi.