Letnji kampovi

Ispit

BEOGRAD

Letnji kamp škole engleskog jezika u Beogradu, namenjen je učenicima od II do V razreda.

Detaljnije

LONDON

Letnji kamp škole engleskog jezika u Londonu, namenjen je učenicima od 11 do 17 godina.

Detaljnije

nastava

ZLATIBOR

Letnji kamp škole engleskog jezika na Zlatiboru, namenjen je učenicima od IV do VII razreda

Detaljnije