Godišnja YALS-ova konferencija Teaching and Learning Enhanced 2017

U okviru kontinuiranog stručnog usavršavanja tri profesorke iz naše škole, Sofija Ljiljak-Vukajlović, Jovana Popović i Milana Papić, održale su svoje radionice na godišnjoj konferenciji YALS-a, Srpske asocijacije privatnih škola jezika, u Gvarnerijus centru lepih umetnosti, u Beogradu, 28.11.2017. Radionice su zasnovane na neposrednom iskustvu naših profesorki u nastavi, kao i na programima obuke koje su pohađale u Velikoj Britaniji i Malti u julu 2017. a u okviru projekta Teaching and Learning Enhanced, koga je podržala Tempus fondacija kao jedan od deset Erazmus+ projekata odobrenih obrazovnim institucijama u Srbiji u 2017. godini. Detaljnije na sajtu www.yals.rs