Diplome i nivoi

Šema YALS/CEFR nivoa

Tečajevi u školi ’Tom & Emma’ za decu i polaznike koji spremaju Kembridž ispite

Naziv tečajaEvropski standard CEFMinimalan broj sati
predškolski:
pre – school
Eb72
Ea72
mlađi školski:
elementarypre-intermediate
A1c72
A1b72
A1a72
A2c72
stariji školski:

pre-intermediate – Flyers

intermediate – PET

A2b72
A2a72
B1b72
B1a72
ispitni:
upper-intermediate b
upper-intermediate a – FCE

advanced b
advanced a – CAE

proficiency b
proficiency a – CPE

B2b90
B2a124
C1b108
C1a124
C2b108
C2a124

Kursevi u školi ’Tom & Emma’ za odrasle

Naziv tečajaEvropski standard CEFMinimalan broj sati
pripremni / beginnerEa144
početni / elementaryA1144
pocetni II/ elementary IIA1+144
srednji I / pre – intermediateA2144
srednji II / low intermediateA2+144
srednji III / intermediateB1144
viši I / upper – intermediateB1+144
viši II / upper – intermediateB2144
napredni I/ advancedB2+144
napredni II/ advancedC1144