CAMBRIDGE EXAMS

Svi naši đaci koji su ovog proleća polagali Cambridge ispite Flyers, FCE i CAE su uspešno položili. Congratulations!!!

Najvišu ocenu A ostvarilo je:

  • Flyers: 3 od 3 đaka
  • FCE: 10 od 16 đaka
  • CAE: 6 od 11 đaka

Preko 70% đaka je ostvarilo ocenu A na delu speaking.

Rezultati naših polaznika na Cambridge ispitima u junu 2019.