Akreditacija

Škola Tom i Ema je od 2007. godine akreditovani član Eaquals-a: Evropske asocijacije za evaluaciju i akreditaciju jezičkih usluga (www.eaquals.org). Eaquals je osnovan 1991. godine na inicijativu Saveta Evrope a u članstvu asocijacije se nalazi preko 120 škola iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i drugih evropskih zemalja, kao i iz regiona (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore).

Maja 2017. godine naša škola je imala treću re-inspekciju. Inspektori su istakli da škola Tom i Ema ispunjava visoke standarde koje zahteva Eaquals.
Potvrđeno je da su nastava, nastavni programi, organizacija kurseva, nastavni materijali i testiranje i evaluacija polaznika visokog kvaliteta. Inspekcija je izdvojila 10 oblasti izuzetnog kvaliteta.
Zaključak EAQUALS inspekcije ( PDF file )

Kratak film o nastanku i radu Eaquals-a možete pogledati ovde:

Naša škola je jedina u Srbiji akreditovani član Eaquals-a.

akreditacija-eaquals

Škola Tom i Ema je član-osnivač YALS-a : Asocijacije škola stranih jezika Srbije,osnovane 1999. godine, čiji je cilj da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika.

YALS--diploma

Škola Tom i Ema je zvanični Centar za pripremu kandidata za Kembridž ESOL ispite, koji se polažu u Britanskom savetu.

Preporuka Britanskog saveta.

cambridge-esol

Od 2009. smo član Addvantage partnerskog programa sa Britanskim savetom, sa preko 50 polaznika godišnje koji uspešno polože jedan od ovih ispita.