Akreditacija

Škola Tom i Ema je od 2007. godine akreditovani član Eaquals-a: Evropske asocijacije za evaluaciju i akreditaciju jezičkih usluga (www.eaquals.org). Eaquals je osnovan 1991. godine na inicijativu Saveta Evrope a članstvo u Eaquals-u potvrđuje da nastava stranog jezika u školi članici zadovoljava standard kvaliteta Asocijacije i garantuje da oni koji steknu diploma škole članice i ostvare određeni jezički nivo, stvarno poseduju znanje stranog jezika koje ta diploma podrazumeva.

U Asocijaciji se nalazi preko 150 škola iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Rusije i drugih evropskih zemalja.

Maja 2017. godine naša škola je imala treću re-inspekciju. Inspektori su istakli da škola Tom i Ema ispunjava visoke standarde koje zahteva Eaquals.
Potvrđeno je da su nastava, nastavni programi, organizacija kurseva, nastavni materijali i testiranje i evaluacija polaznika visokog kvaliteta. Inspekcija je izdvojila 10 oblasti izuzetnog kvaliteta.
Zaključak EAQUALS inspekcije ( PDF file )

Kratak film o nastanku i radu Eaquals-a možete pogledati ovde:

Naša škola je jedina u Srbiji akreditovani član Eaquals-a.

akreditacija-eaquals

Škola Tom i Ema je zvanični Centar za pripremu kandidata za Kembridž ESOL ispite, koji se polažu u Britanskom savetu.

Preporuka Britanskog saveta.

cambridge-esol

Od 2009. smo član Addvantage partnerskog programa sa Britanskim savetom, sa preko 50 polaznika godišnje koji uspešno polože jedan od ovih ispita.