Milana Papić

Kako povezati književnost, matematiku i glumu, tri stvari koje su me zanimale tokom škole? Odgovor je engleski jezik. Gramatika u velikoj meri funkcioniše po matematičkim principima; principi drame su primenjivi u nastavi a svaki čas je priča za sebe.

Moja priča sa engleskim jezikom otpočela je na Filološkom fakultetu u Beogradu a po završetku studija se nastavila u školi Tom i Ema. Retke su škole gde je kvalitet iznad kvantiteta, gde je kolegijalnost iznad lične ambicije, gde su nove tehnologije u nastavi poželjne a usavršavanje na seminarima obavezno.

U učionici mi je najbitniji odnos sa đacima: najzadovoljnija sam kada vidim da vole da dolaze na časove. Izazov mi je da svakog od njih posmatram kao ličnost i da u skladu s tim koncipiram časove. Kad se napravi pozitivna atmosfera onda obično dođe i do razmene energije sa obe strane: meni je lepo da predajem, njima je korisno da uče.